Am Anxt

Os ydych chi'n dioddef o feddyliau pryderus, straen neu nerfusrwydd, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Ymhell ohoni, mewn gwirionedd. Oeddech chi'n gwybod bod 1 o bob 6 oedolyn ym Mhrydain Fawr wedi profi symptomau straen, pryder a nerfusrwydd ar ryw adeg yn eu bywyd. Dyna pam y gwnaethom lansio Anxt - ffordd naturiol ond hynod effeithiol i helpu i leddfu straen, pryderon a nerfusrwydd o ddydd i ddydd a gyda'r nos.
 Darllenwch mwy